طرز تهیه کیک ماچا

طرز تهیه کیک ماچا

کشت چای ماچا ابتدا در چین بوده است، اما امروزه در زمین های کشاورزی ژاپن هم کاشته می شود. چای ماچا در زیر سایبان ها رشد کرده و تا حدود ۷۰%  از تابش نور مستقیم خورشید به آن جلوگیری می شود. بعد از جمع آوری برگ های چای ماچا آن را زیر نور خورشید خشک…